Over ons

Doelstelling

Nobass is er voor (jong)volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum met een normale intelligentie die op eigen benen willen staan. Het doel van Stichting Nobass is het creëren van een fijne eigen plek voor deze (jong)volwassenen. Een plek waar zij zich veilig voelen en de begeleiding krijgen die nodig is voor een optimale ontwikkeling, om een zo prettig en zinvol mogelijk leven te kunnen leiden.

Bestuur

Voorzitter: Agnes van Groeningen-de Weerd
Secretaris: Martijn Nijzink
Penningmeester: Frank van Groeningen
Bestuurslid: Eveline Nijzink-Verbeet
Bestuurslid: Hiltsje Walinga

Stichting Nobass is opgericht op 15 november 2018 bij notariële akte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Stichting is gevestigd te Harderwijk.

De Stichting heeft het maken van winst nadrukkelijk niet ten doel. De bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Statuten

De statuten zijn op te vragen bij de voorzitter.

Financieel jaarverslag

De financiële overzichten bestaan tot nu toe alleen uit opstartkosten, zoals notariskosten en kosten voor bankrekening, hosting website en flyer.

Fiscaalnummer (RSIN): 859361196
KvK: 73116254
IBAN: NL17 RABO 0373 6503 45

Beleidsplan Nobass 2022-2023

Stichting Nobass heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status vanaf 12-04-2022. Wij zijn terug te vinden in het ANBI register op de site van de belastingdienst.

Onze wens

“Wij, ouders van jongvolwassenen met een normale tot hoge intelligentie met een autisme spectrum stoornis (ASS), hebben Stichting Nobass opgericht. Samen spannen wij ons in om een wooninitiatief op te zetten. Onze wens is een levensloopbestendige woonvorm in Harderwijk voor onze kinderen. Een plek waar zij met de juiste begeleiding een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Wij vinden het belangrijk dat de jongvolwassenen zich binnen Nobass veilig, vertrouwd en geborgen voelen.”