Over ons

Doelstelling

Nobass is er voor (jong)volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum met een gemiddelde intelligentie die op eigen benen willen staan. Het doel van Stichting Nobass is het creëren van een fijne eigen plek voor deze (jong)volwassenen. Een plek waar zij zich veilig voelen en de begeleiding krijgen die nodig is voor een optimale ontwikkeling, om een zo prettig en zinvol mogelijk leven te kunnen leiden.

Missie en Visie

Onze missie is een woonvoorziening met begeleiding en zorg op maat te realiseren voor (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Een plek met gelijkgestemden waar zij zich veilig voelen en zo prettig en zinvol mogelijk kunnen leven. Met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, geborgenheid en een goede invulling van de week zoals dagbesteding, werk en vrijetijd.

Vanuit onze visie doen we dit met een professionele zorgleverancier die kennis en ervaring heeft binnen ASS en de organisatorische aspecten van ouderinitiatieven. In deze woonvoorziening heeft iedereen zijn of haar eigen appartement waar zij zich veilig vertrouwd en geborgen kunnen voelen.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

  • Wonen met gelijkgestemden.
  • Wonen in zelfstandige huurwoningen.
  • Levensloopbestendig.
  • Professionele zorg/begeleiding-op maat-in nabijheid.
  • Aandacht voor de eigen regie en eigen leefstijl.
  • Beschermde woonomgeving.

Bestuur

Voorzitter: Agnes van Groeningen-de Weerd
Secretaris: Hilda Vos
Penningmeester: Frank van Groeningen
Bestuurslid: Eveline Nijzink-Verbeet
Bestuurslid: Hiltsje Walinga

Stichting Nobass is opgericht op 15 november 2018 bij notariële akte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Stichting is gevestigd te Harderwijk.

De Stichting heeft het maken van winst nadrukkelijk niet ten doel. De bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Statuten

De statuten zijn op te vragen bij de voorzitter.

Financieel jaarverslag

De financiële overzichten tot en met 2021 bestaan alleen uit opstartkosten, zoals notariskosten en kosten voor bankrekening, hosting website en flyer.
Financieel jaarverslag 2023 (pdf)
Financieel jaarverslag 2022 (pdf)

Fiscaalnummer (RSIN): 859361196
KvK: 73116254
IBAN: NL17 RABO 0373 6503 45

Jaarverslag Stichting Nobass 2023 (pdf)
Jaarverslag Stichting Nobass 2022 (pdf)

Beleidsplan Stichting Nobass 2022-2023 (pdf)

Stichting Nobass heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status vanaf 12-04-2022. Wij zijn terug te vinden in het ANBI register op de site van de belastingdienst.

Onze wens

“Wij, ouders van jongvolwassenen met een gemiddelde tot hoge intelligentie met een autisme spectrum stoornis (ASS), hebben Stichting Nobass opgericht.

Samen spannen wij ons in om een wooninitiatief op te zetten. Onze wens is een levensloopbestendige woonvorm in Harderwijk voor onze kinderen.

Een plek waar zij met de juiste begeleiding een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Wij vinden het belangrijk dat de jongvolwassenen zich binnen Nobass veilig, vertrouwd en geborgen voelen.”