Privacyverklaring

Stichting Nobass hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar (potentiële toekomstige) bewoners en andere relaties. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Nobass houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Ons site adres is: http://www.nobass.nl.

De volgende gegevens hebben wij in ons bestand

(Wij hebben deze persoonsgegevens van u zelf ontvangen uit informatie die wij gekregen hebben tijdens een persoonlijk/telefonisch/schriftelijk of emailcontact).

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige informatie die wij in ons bestand hebben

 • Gezondheidsinformatie
 • Achtergrondinformatie
 • Informatie over zorgindicatiestelling/beschikking Wmo/Wlz

Stichting Nobass verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze taken uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over ontwikkelingen, wijzigingen en andere informatie met betrekking tot de activiteiten van Stichting Nobass.
 • Ter beoordeling van de aannameprocedure als bewoner.
 • Uitvoering van een overeenkomst (na uw specifieke toestemming hiervoor).

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Nobass zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en uitsluitend alleen aan derden ter beschikking stellen als dit in uw eigen belang is en alleen na uitdrukkelijke toestemming van uw kant middels een door u ondertekende toestemmingsverklaring. Derden aan wie wij dan uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens stichting Nobass, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Stichting Nobass gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Stichting Nobass bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Zodra u geen (potentiële/toekomstige) bewoner / relatie (meer) bent van stichting Nobass, zullen alle persoonsgegevens direct vernietigd worden. Indien u definitief bewoner bent, zullen alleen uw persoonsgegevens in uw dossier blijven bij Stichting Nobass. Uw medische gegevens worden doorgegeven aan de zorgaanbieder en zullen bij Stichting Nobass verwijderd worden.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegd, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neem dan contact met ons op via info@nobass

Welke rechten je hebt over je gegevens

 • Recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan.
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
 • Recht op verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Verzoeken om aanpassing / verwijdering / inzage gegevens

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto; de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort); paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.