Voor wie

De doelgroep van Nobass is (jong)volwassenen vanaf 18 jaar met ASS en een gemiddelde tot hoge intelligentie, zonder dat er sprake is van ernstige bijkomende problematiek. Mensen met hun eigen mogelijkheden, talenten en beperkingen.

Voor toekomstige bewoners is er een aantal eisen vastgelegd waaraan moet worden voldaan. Zo moet je als toekomstige bewoner een indicatie in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) hebben en beschikken over een persoonsgebonden budget (pgb).

De jongeren hebben bij voorkeur een baan, dagbesteding buitenshuis of de motivatie hiernaar op zoek te gaan.

Ouders (of ouder of andere belangenbehartiger) zijn nauw betrokken bij de zorg en begeleiding van hun zoon of dochter. Ook is het nodig dat de jongeren beschikken over een eigen inkomen.

Als bewoner ben je minimaal 18 jaar.

Contra-indicaties

Om een veilige leefomgeving en continuïteit te kunnen waarborgen, waarbij de juiste ondersteuning en begeleiding geboden kan worden zijn er contra-indicaties vastgelegd. Je kunt niet, of je kunt niet meer, wonen bij Nobass als één of meer van de volgende contra-indicaties van toepassing zijn:

  • Je hebt een andere diagnose, waardoor autisme niet (meer) op de voorgrond staat. (Autisme is dominante grondslag).
  • Als er sprake is van een verslaving die de begeleiding van ASS in de weg staat.
  • Als er sprake is van drugs en/of alcoholproblematiek.
  • Als er risico is op sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag.
  • Als er sprake is van psychiatrische problemen die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat zelfstandig wonen onmogelijk is of is geworden en er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken.
  • Als er sprake is van een verstandelijke beperking.
  • Als er sprake is van crimineel gedrag of criminele activiteiten.
  • Als er structurele financiële problemen zijn.
  • Een permanente motorische of vocale dwangstoornis, kan in bepaalde gevallen een contra indicatie zijn. Een permanente motorische of vocale dwangstoornis kan een belemmering zijn en is afhankelijk van in hoeverre de bewoner de dwanghandeling zelf kan controleren en deze niet storend is voor medebewoners.

Het volledige bewonersprofiel is op te vragen door een e-mail te sturen naar [email protected]