Wonen

Wonen betekent in de eerste plaats een “thuis” hebben. Een omgeving waar je je op je gemak voelt. Een plek waar je geaccepteerd en gewaardeerd wordt om wie je bent en de noodzakelijke geborgenheid en warmte vindt. Een plek waar je je wezenlijk “thuis” voelt en van waaruit ervaringen kunnen worden opgedaan.

We streven ernaar om voor de (jong)volwassen met ASS  een eigen overzichtelijk ingedeelde woning te realiseren. De minimale woonwensen zoals die zijn vastgesteld bevatten alle normale eisen, zoals die tegenwoordig aan een woning gesteld worden. Wij willen een veilige basis voor de (jong)volwassenen met ASS om van daaruit de ontwikkeling van de (jong)volwassenen met ASS te stimuleren. Door bij elkaar in een appartementencomplex te gaan wonen, is de sociale omgeving minder bedreigend en kan vereenzaming worden voorkomen.

In het appartementencomplex zal een gemeenschappelijke ruimte worden gecreëerd met een gemeenschappelijke tuin. In een veilige, huislijke sfeer zullen hier mogelijkheden worden geboden om gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen, de begeleiding kan de (jong)volwassen hierin ondersteunen.

Voor het realiseren van geschikte woonruimte is Stichting Nobass een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met woningcorporatie Uwoon in Harderwijk. De grond aan de Handelsweg 1 in Harderwijk is door de gemeente Harderwijk verkocht aan Uwoon om op deze locatie tien sociale huurappartementen te realiseren. De te realiseren appartementen zijn alleen bestemd voor (jong)volwassenen die voldoen aan het bewonersprofiel van Stichting Nobass.

Wonen bij Nobass betekent een koppeling tussen wonen en zorg. De te sluiten zorgovereenkomst en de huurovereenkomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De huurovereenkomst zal door huurder dienen te worden opgezegd, dan wel door de verhuurder zal worden beëindigd, wanneer de zorgbehoefte wordt beëindigd.

Belangstelling?

Wanneer het wonen bij Nobass je aanspreekt en wanneer je tot de doelgroep behoort, kun je je aanmelden voor de interesselijst.

Meld je aan via [email protected]