Bewonersprofiel

Wil je bij ons komen wonen dan vinden we het belangrijk dat er voldaan wordt aan een aantal criteria, zie onderstaand bewonersprofiel:

 • Je hebt een diagnose Autismespectrumstoornis (ASS) zoals omschreven in DSM 5.
 • Je bent 18 jaar of ouder (inschrijfleeftijd).
 • Je hebt een gemiddelde tot hoge intelligentie.
 • Je hebt op het moment van wonen een beschikking Beschermd Wonen (met PGB) nodig, die qua aantal uren en zorginhoud aansluit bij de dienstverlening die je bij Nobass wilt inkopen. (WMO of WLZ)
 • Je erkent dat je begeleiding nodig hebt en accepteert de begeleiding (collectief door Stichting Nobass ingekocht) die je daarbij nodig hebt.
 • Je bent in staat om met begeleiding zo zelfstandig mogelijk te wonen; ‘je eigen voordeur beheren’ in die zin dat je je eigen privacy kunt bewaken en verantwoordelijkheid draagt voor je eigen veiligheid en die van de groep. (Bijvoorbeeld: woning afsluiten en niet iedereen binnenlaten).
 • Je hebt geen bijkomende psychiatrische-, persoonlijkheids- en/of ernstige gedragsstoornis(sen) die deze zelfstandigheid (kunnen) ondermijnen.
 • Je bent in staat om medicatie zelf verantwoord te beheren, waarbij aansturing nodig kan zijn.
 • Je bent zelfstandig in staat je persoonlijke verzorging te doen en eenvoudige huishoudelijke taken te verrichten, waarbij ondersteuning nodig kan zijn.
 • Je kunt een begeleidingsvraag uitstellen tot er begeleiding beschikbaar is.
 • Je hebt een vorm van dagbesteding, werk of de motivatie hiernaar op zoek te gaan.
 • Je hebt een eigen inkomen (salaris of uitkering) die je in staat stelt de woonlasten zelf te dragen.
 • Je staat als woningzoekende ingeschreven bij https://www.hurennoordveluwe.nl.
 • Nobass beschikt over een gemeenschappelijke ruimte. Deelnemen aan gezamenlijke activiteiten is altijd op basis van vrijwilligheid van de bewoners, maar begeleiders stimuleren deelname. Je bent bereid om te investeren in het groepsproces.
 • Je bent in staat financiële zaken te beheren of over te dragen aan derden.

Contra indicaties

Om een veilige leefomgeving en continuïteit te kunnen waarborgen, waarbij de juiste ondersteuning en begeleiding geboden kan worden zijn er contra-indicaties vastgelegd. Je kunt niet, of je kunt niet meer, wonen bij Nobass als één of meer van de volgende contra-indicaties van toepassing zijn:

 • Je hebt een andere diagnose, waardoor autisme niet (meer) op de voorgrond staat. (Autisme is dominante grondslag).
 • Als er sprake is van een verslaving die de begeleiding van ASS in de weg staat.
 • Als er sprake is van drugs- en/of alcoholproblematiek.
 • Als er risico is op sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag.
 • Als er sprake is van psychiatrische problemen die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat zelfstandig wonen onmogelijk is of is geworden en er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken.
 • Als er sprake is van een verstandelijke beperking.
 • Als er sprake is van crimineel gedrag of criminele activiteiten.
 • Als er structurele financiële problemen zijn.
 • Een permanente motorische of vocale dwangstoornis, kan in bepaalde gevallen een contra indicatie zijn. *

*Een permanente motorische of vocale dwangstoornis kan een belemmering zijn en is afhankelijk van in hoeverre de bewoner de dwanghandeling zelf kan controleren en deze niet storend is voor de medebewoners.

Aan dit bewonersprofiel kunnen geen rechten worden ontleend.


Belangstellingsformulier

Om binnen de samenstelling van de bewonersgroep de evenwichtigheid te behouden, is het belangrijk dat een nieuwe bewoner past binnen de groep. Daarom werken wij niet met een wachtlijst, maar met een lijst van belangstellenden.

Heeft bovenstaande je/jullie interesse gewekt, print dan onderstaand belangstellingsformulier uit en vul in.

Download hier het belangstellingsformulier